بازگشت

تاریخ درج : 14/06/1395
موضوع : افتتاح کارخانه بزرگ رب گوجه فرنگي
خلاصه :
توسط شرکاي کوروش نت

کارخانه رب جوين در شهرستان جغتاي در تاريخ 94/6/01 افتتاح گرديد و با اشتغال زايي مستقيم 50 نفر و غير مستقيم 200 نفر به بهربرداري رسيد