بازگشت

تاریخ درج : 14/06/1395
موضوع : صنعتي شدن شهرستان سبزوار
خلاصه :
صنعتي شدن شهرستان سبزوار

شهرستان سبزوار در منطقه غرب خراسان رضوي واقع شده است. گذر راه ابريشم در گذشته و واقع شدن اين شهرستان در كريدور تهران- مشهد و همين‌طور مسير‌هاي اسفراين و بردسكن اهميت ويژه‌اي را به اين ديار داده است.